İnsan Kaynakları Politikamız

BOAS ÇELİK ENERJİ A.Ş.

İnsan Kaynakları Politikamız

Kurumumuzda insan faktörü, başarıyı oluşturan temel öğelerden biri olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, yerleştirilecek pozisyona uygun eğitim almış, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayların işe alınması sağlanmaktadır.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan holdingde insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, BOAS ÇELİK ENERJİ'nin insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

Top